Committees

Temple Committees

BOARD OF TRUSTEES (BOT)
Dr. Chitti R. Moorthy, Chairman
Dr. Uma Mysorekar, President
Mrs. Hyma Reddy
Mr. Ramaswamy P. Mohan, Secretary/Treasurer
Mr. Haresh Sajnani
Dr. Pailla Malla Reddy
Ms. Prema Aier
Mr. Raj Sundaram
Dr. Purna Prasad
Mr. Shailesh Jain
Mr. Pankaj Mistry

OPERATIONS COMMITTEE
Dr. Uma Mysorekar, President
Mrs. Indira Narasimharajan
Mrs. Radhika Mohan
Mr. P. Selvanathan
Mr. Krishna N. Murthy
Mr. Narendra Desai
Dr. K. Balasubramanian
Mr. Arun Kumar
Mr. Vaidhyanathan Krishnan
Mr. Sanjay Attada
Mr. Vinay Dayal
Mrs. Shrividya Iyer
Mr. Chandrasekhar Vellur
Mr. Venkatakrishnan Sathiyamoorthy
Mr. Prasad Venkatakrishnan
Mr. Vishwanathan Rajagopalan
Mr. K.V. Karthick Babu
Mrs. Jaya Sivamurthy
Mr. Ram Kumar Narayanaswamy
Mr. Srinivas Vasanthapuram

ADVISORY COUNCIL
Mr. LS Panchal
Dr. Gaddam Reddy
Mrs. Jaya Sivamurthy
Dr. Bhavani Srinivasan
Dr. Muthiah Sukumaran
Dr. Sai Veeramachaneni
Dr. Hemalatha Sabapathy
Mr. Kanak Golia
Mr. Pankaj Mistry
Mr. Prem Chandran

preloader